Restskat over 40.000 kr.

20. december 2007

Den del af restskatten, der overstiger 40.000 kr. kan med fordel betales inden årsskiftet.

Hvis restskatten for 2007 overstiger 40.000 kr., skal der nemlig betales et tillæg på den del af restskatten, der overstiger 40.000 kr.

Tillægget udgør 2 %, hvis betalingen foretages senest den 17. marts 2008.

Foretages betalingen efter 17. marts, stiger tillægget til 7 %.

Restskat under 40.000 kr., kan betales inden 1. juli 2008 uden tillæg.

Der skal ikke betales tillæg af restarbejdsmarkedsbidrag. Betaling heraf kan således afvente modtagelsen af den opkrævning, der udsendes sammen med årsopgørelsen.

Seneste betaling af restskat

Sidste frist for betaling af restskat over 40.000 kr. uden tillæg er den 31. december. Bemærk, at sidste bankdag i 2007 er den 28. december.

Rettidig betaling er foretaget, når:

  • Posthuset eller banken har kvitteret for betalingen senest den sidste rettidige betalingsdag (for bankerne er det 28. december 2007).
  • Man har indtastet betalingen i netbank eller sendt kuverten, hvis man bruger kuvertservice, så tidligt, at beløbet kan trækkes på kontoen senest den sidste rettidige betalingsdag.

SKAT’s betalingsvejledning

På SKAT’s hjemmeside er der givet nedenstående betalingsvejledning:

Via netbank

Du kan vælge indbetalingskort med kortartkode 01 og kontonummer 4000978 eller overførsel til konto, registreringsnummer 3100, kontonummer 4000978. Husk at skrive dit CPR-nummer og indkomstår 2007 i feltet “Meddelelse til modtager”. I din skattemappe på TastSelv Borger kan du efter 10. marts 2008 se og eventuelt kopiere din betalingsinformation. Vær opmærksom på, at nogle netbank-løsninger kræver, at du kopierer betalingsinformationen af flere gange.

På posthuser, i en bank eller via kuvertservice

Du kan indbetale restskat til SKAT’s girokonto 4000978, registreringsnummer 3100.

Fra udlandet

Når du betaler fra udlandet, skal du bruge en IBAN-kode (International Bank Account Number): DK36 3000 0004000978 og en SWIFT-BIC-kode: DABADKKK.

Oplys altid CPR-nummer og indkomstår

Husk altid at oplyse dit CPR-nummer – ellers kan SKAT ikke registrere din betaling korrekt. Du og din ægtefælle skal bruge hver jeres indbetalingskort med hver jeres CPR-nummer.

Tilbage til oversigt