Risskov Revision fusionerer med Kovsted & Skovgård.

24. november 2020

Risskov Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fusionerer med Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Vi kan med stor glæde meddele, at Risskov Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab pr. 1. januar 2021 bliver en del af Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Sammen står vi stærkere – fusionen medfører en styrkelse af firmaets samlede kompetencer og konkurrenceevne – gennem forbedret ressourceudnyttelse og videndeling – til gavn for vore kunder. Samtidig styrkes mulighederne for at fastholde og tiltrække endnu flere kvalificerede medarbejdere.

Ved fusionen indtræder de statsautoriserede revisorer Tore Christensen og Tonny Løbner, samt de registrerede revisorer Janne Mikkelsen og Tage Ansø som partnere i Kovsted & Skovgård.

Kovsted og Skovgårds kontor i Aarhus bliver sammenlagt med Risskov Revision på adressen Brunbjergvej 3 i Risskov. Risskov Revisions kontor på Brunbjergvej 3 ombygges, og udvides til fremover at kunne huse alle medarbejdere fra de to Aarhus kontorer. Byggeriet forventes at stå klar til indflytning ultimo 2021.

Alle medarbejdere i de fusionerende virksomheder fortsætter som hidtil. Samlet set vil Kovsted & Skovgård beskæftige godt 70 medarbejdere efter fusionen.

Vi ser frem til at byde vores nye kolleger velkommen den 1. januar.

Tilbage til oversigt