Særlig pensionsopsparing

6. juni 2002

Folketinget har den 28. maj 2002 vedtaget lovforslag L-46, som ændrer den særlige pensionsopsparing fra at være en skjult skat til at være en reel individuel opsparing. Lovforslaget har henligget under beskæftigelsesministerens resortområde.

1998: Midlertidig pensionsopsparing

Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) blev indført i 1998.

Herefter skulle lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende indbetale 1 procent af deres indkomst til en pensionsopsparing. Det indbetalte beløb blev godskrevet den enkelte på en konto hos ATP og ville blive udbetalt – inklusive renter – når den pågældende fyldte 65 år.

1999: Særlig pensionsopsparing (kollektiv)

I 1999 blev ordningen imidlertid afløst af den Særlige Pensionsopsparing (SP).

SP’en er en videreførelse af DMP’en, men med den væsentlige ændring, at der blev indført et omfordelingselement. I “den gamle” variant af SP’en blev det indbetalte beløb godskrevet den enkeltes konto i forhold til beskæftigelsesgraden målt som indbetalt ATP-bidrag i perioden.

2002: Særlig pensionsopsparing (individuel)

Med virkning for godskrivninger i november måned 2002 – dvs. på baggrund af opkrævninger i 2001 – retableres det oprindelige formål med pensionsordningen. Dvs. en individuel ordning for hver enkelt person.

Derudover overføres midlerne fra den midlertidige pensionsopsparing til den særlige pensionsopsparing den 1. januar 2003, hvorefter den midlertidige pensionsopsparing nedlægges.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt