Selskaber – acontoskat

11. oktober 2013

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned. Anden rate af acontoskatten skal betales senest den 20. november 2013.

Restskat og frivillig indbetaling

Ud over betaling af den ordinære acontoskat er der mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat. Ved frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. november 2013 godskrives det indbetalte beløb 0,1 %.

Hvis den ordinære acontoskat ikke kan dække den faktiske skat, opstår der en restskat. En restskat for indkomståret 2013 skal betales den 20. november 2014 sammen med et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg på 3,9 %. Frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. marts 2013 – 20. november 2013 reduceres med 0,1 % af det indbetalte beløb.

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat sker ved at sammenligne restskattetillægget på 3,9 % med selskabets lånerente eller den rente, selskabet får af en eventuel overskudslikviditet. Der kan opstilles følgende retningslinjer for, om det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2013:

  • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mindre end 5,07 % p.a., opnås en rentefordel ved frivillig indbetaling af acontoskat.
  • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mere end 5,07 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade indbetaling af frivillig acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2014.
  • Hvis selskabets lånerente er mindre end 5,07 % p.a., opnås en rentefordel ved at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.
  • Hvis selskabets lånerente er større end 5,07 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade frivillig indbetaling af acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2014.

Indbetaling via skattekonto

I september 2013 fik selskaber mfl. en såkaldt Skattekonto. Anden rate af acontoskatten for indkomståret 2013 skal ske via skattekontoen. Dette gælder også eventuel frivillig indbetaling af acontoskat, og det skal anføres, at der er tale om frivillig indbetaling, ellers kommer pengene retur til NemKontoen. Selskabet skal indberette den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv på følgende måde:

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Klik på Selskabsselvangivelse
  3. Klik på Acontoskat
  4. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, som selskabet ønsker at ændre
  5. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat.

Overskydende selskabsskat

For meget betalt selskabsskat indbetaler SKAT på Skattekontoen i november 2014 sammen med et skattefrit procenttillæg på 0,4 %.

Tilbage til oversigt