Selskaber og acontoskat

20. oktober 2014

Anden rate af acontoskatten skal betales senest den 20. november 2014. Indbetaling skal ske på selskabets skattekonto.

Ordinær acontoskat

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned. Anden rate af acontoskatten skal betales senest den 20. november 2014.

Restskat og frivillig indbetaling

Udover betaling af den ordinære acontoskat er der mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.

Hvis den ordinære acontoskat ikke kan dække den faktiske skat, opstår der en restskat. En restskat for indkomståret 2014 skal betales den 20. november 2015 sammen med et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg på 4,6 %. Frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. marts 2014 – 20. november 2014 reduceres med 0,3 % af det indbetalte beløb.

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat sker ved at sammenligne restskattetillægget på 4,6 % med selskabets lånerente eller den rente, selskabet får af en eventuel overskudslikviditet. Der kan opstilles følgende retningslinjer for, om det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2014:

 • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mindre end 5,70 % p.a., opnås en rentefordel ved frivillig indbetaling af acontoskat
 • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mere end 5,70 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade indbetaling af frivillig acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2015
 • Hvis selskabets lånerente er mindre end 5,70 % p.a., opnås en rentefordel ved at foretage frivillig indbetaling af acontoskat
 • Hvis selskabets lånerente er større end 5,70 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade frivillig indbetaling af acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2015.

Digital Post og skattekonto

SKAT sender nu kun breve vedrørende opkrævning af acontoskat mv. via Digital Post.

Betaling af acontoskatten skal ske via skattekontoen. Dette gælder også eventuel frivillig indbetaling af acontoskat, og det skal anføres, at der er tale om frivillig indbetaling, ellers kommer pengene retur til NemKontoen. Selskabet skal indberette den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv på følgende måde:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Klik på Skat
 3. Klik på Selskabsselvangivelse
 4. Klik på Acontoskat
 5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, som selskabet ønsker at ændre
 6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat
 7. Betal derefter over Skattekontoen med selskabets betalingslinje, som fremgår af oversigtsbilledet under Aconotskat

Hvis selskabet ikke har indberettet den frivillige acontoskat via TastSelv Erhverv, dækker indbetalingen til skattekontoen ikke den frivillige acontoskat. Indbetaler selskabet frivillig acontoskat for sent, bliver pengene returneret.

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte den ned på følgende måde:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Klik på Skat
 3. Klik på Selskabsselvangivelse for fonde og selskaber m.fl.
 4. Klik på Acontoskat
 5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, som selskabet ønsker at nedsætte. Ændring kan ske til og med den 20. november 2014.

Overskydende selskabsskat

For meget betalt selskabsskat indbetaler SKAT på skattekontoen i november 2015 sammen med et skattefrit procenttillæg på 1,1 %.

Tilbage til oversigt