Selskabsloven

2. marts 2010

Væsentlige dele af den nye selskabslov skulle efter planen være trådt i kraft den 18. januar 2010, men denne frist har ikke kunnet overholdes.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har efterfølgende udsendt bekendtgørelse om ikrafttrædelse af selskabsloven. Heraf fremgår det, at hovedparten af de nye bestemmelser træder i kraft den 1. marts 2010, mens den øvrige del træder i kraft i etaper i takt med udviklingen af styrelsens it-systemer.

Nogle få regler vedrørende indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling træder først i kraft den 1. maj 2010.

Blandt de bestemmelser, der er trådt i kraft 1. marts 2010, kan nævnes:

  • Minimumskravet til selskabskapitalen for anpartsselskaber er 80.000 kr.
  • Aftaler mellem kapitalejerne (aktionæroverenskomster) er ikke selskabsretligt bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen.
  • Frit valg mellem de ledelsesmodeller, som i dag er kendte i de lande, som Danmark sædvanligvis sammenligner sig med.
  • 2 ugers anmeldelsesfrist – også ved stiftelse af selskaber.
  • Større fleksibilitet i reglerne om medarbejderrepræsentation.
  • Udvidet adgang til at erhverve egne kapitalandele.

Vejledning fra E&S

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som indeholder en sammenstilling af selskabslovens og bekendtgørelsens regler. Sammenstillingen gør det muligt at få en kronologisk oversigt over selskabslovens regler, som de er gældende fra henholdsvis den 1. marts 2010 og den 1. maj 2010.

Vejledningen kan ses via linket til højre på denne side.

Vejledning fra E&S
Tilbage til oversigt