Selvpensioneringskonti

5. februar 2010

Man kan nu vælge at få indestående på en selvpensionering udbetalt, selv om man ikke er fyldt 60 år.

Selvpensioneringskonti kunne oprettes til og med den 1. juni 1998. Sådanne konti kunne tidligst udbetales ved det fyldte 60 år. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri. Afkast af selvpensioneringskonti er omfattet af pensionsafkastbeskatning på 15 %.

Det er fra og med 1. januar 2010 blevet muligt at få en selvpensioneringskonto udbetalt uanset alder. Udbetalingen er fortsat skatte- og afgiftsfri.

Individuel vurdering

Hvorvidt det er en god idé at få pensionen udbetalt, må komme an på en individuel vurdering, men den løbende beskatning af afkastet – så længe ordningen består (15 %) – er lavere end beskatning af kapitalindkomst. Det vil under alle omstændigheder være tilrådeligt at tjekke, om selvpensioneringen giver et rimeligt afkast, da det har vist sig, at nogle konti står som kontant indlån med en årlig rente på 0,25 %.

En overvejelse kunne være at ophæve selvpensioneringen og indbetale beløbet på en pensionsordning med fradragsret.

Tilbage til oversigt