Servicefradrag – nu er der åbnet for indberetning til årsopgørelsen!

1. februar 2012

På www.skat.dk i modulet TastSelv Borger kan der indberettes servicefradrag, og fra og med den 1. februar 2012 kan der ske indberetning til årsopgørelsen for 2011.

Indberetning af servicefradrag (håndværkerfradrag)

Fradrag i 2011 er betinget af, at arbejdet er udført og betalt senest den 31. december 2011.

Der er fire punkter, der skal udfyldes ved indberetning af fradraget:

  • Typen af arbejde
  • Cvr.nr. eller Cpr.nr på det firma eller den privatperson, der har udført arbejdet
  • Udgiften til arbejdsløn
  • Betalingsdato 

Hvis det fradragsberettigede beløb er indberettet senest den 29. februar 2012, vil fradraget fremgå af den første årsopgørelse for 2011, som man modtager fra SKAT og/eller kan ses i Skattemappen.

Er indberetning af fradraget ikke sket senest den 29. februar 2012, betyder det ikke, at det er for sent at få fradraget. Er man berettiget til fradrag, vil der senere kunne ske indberetning eller selvangivelse mv. af fradraget. 

Indberetning af oplysninger til selvangivelsen for 2011

I perioden 1. februar – 24. februar 2012 kan der ske indberetning af skattepligtige indtægter og fradrag, som arbejdsgiver, pengeinstitutter m.fl. ikke har indberettet til SKAT. Fordelen ved den tidlige indberetning er, at man allerede den 5. marts 2012 kan se den ”rigtige” årsopgørelse i Skattemappen. 

Tidligere har SKAT oplyst, at tidlig indberetning kunne ske indtil medio marts 2012. Men uanset om man vælger tidlig indberetning eller ej, kan der indtastes manglende oplysninger til og med 1. maj 2012. 

Selvstændigt erhvervsdrivende

Hvis den ene ægtefælle er selvstændigt erhvervsdrivende, kan årsopgørelsen for den anden ægtefælle ikke ”dannes”, før den selvstændigt erhvervsdrivende har selvangivet. Selvangivelsesfristen er den 2. juli 2012. 

Papirselvangivelser udsendes først i slutningen af maj 2012. Personer, der i 2011 var moms- eller lønsumsafgiftspligtige, vil som hovedregel ikke få tilsendt en papirselvangivelse. Det skyldes, at denne personkreds fra og med selvangivelsen for indkomståret 2011 har pligt til at indberette selvangivelsesoplysningerne digitalt. 

Tilbage til oversigt