Servicefradrag

10. august 2011

Vi har tidligere her på hjemmesiden beskrevet de nye regler om servicefradrag. Se linket til højre på nærværende side.

Fra 1. juni 2011 blev det muligt at få det såkaldte servicefradrag til visse arbejder på den private helårsbolig mv.

SKAT har netop udsendt en liste, der uddyber, hvilke arbejder, der berettiger til fradrag for lønudgiften.

Vedligeholdelsesydelser mv., der er omfattet af servicefradraget

Den nye liste fra SKAT har følgende indhold:

Vedligeholdelse af boligens ydre rammer

Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb

 • Nye tagsten, tagplader og tagpap mv.
 • Udskiftning af spær
 • Isolering af taget
 • Nye tagrender/reparation
 • Nye afløbsrør/reparation
 • Afvaskning og maling af eternittag
 • Gangbro ved isolering

Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas

 • Nye vinduer
 • Nye terrassedøre, hvor størstedelen er glas
 • Reparation og maling af vinduesrammer mv.
 • Ovenlysvinduer
 • Yderdøre, som primært er af glas, sidestilles med terrassedøre
 • Døre i franske altaner
 • Vindueshul laves om til et dørhul eller omvendt
 • Forsatsvinduer

 Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.

 • Nye døre
 • Reparation af gamle døre
 • Maling af døre
 • Vindueshul laves om til et dørhul

Reparation og isolering af ydervægge

 • Murerarbejde
 • Isolering
 • Malerarbejde
 • Hulmursisolering
 • Fugning
 • Sandblæsning m.v.
 • Facaderenovering

Forbedringer af boligers tilgængelighed for handicappede

 • Niveaufri indgang til boligen
 • Større badeværelse
 • Fjernelse af trin
 • Udvidelse af døre 

Fornyelse eller etablering af dræn

 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg 

Radonsikring

 • Radonudsugning 

Installation af solfangere og solceller

 • Gælder alle former for solfangere og solceller
 • Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder


Vedligeholdelse af boligens indre rammer

Reparation eller fornyelse af køkken og bad

 • Maling
 • Opsætning af køkkenelementer
 • Nedrivning af vægge
 • Murerarbejde
 • Malerarbejde
 • VVS-arbejde
 • Tømrer/snedkerarbejde
 • Installation af gulvvarme 

Gulvarbejde

 • Afslibning af gulv
 • Lægning af nyt gulv (træ, linoleum, gulvtæpper osv.)
 • Fjernelse af gammelt gulv
 • Maling af gulv
 • Lakering
 • Isolering af krybekælder op mod gulv
 • Installation af gulvvarme 

Brandsikring

 • Nettilsluttede røgalarmer
 • Forbedre elinstallationer
 • HFPI-relæ opsætning
 • Udskiftning til branddør
 • Brandadskillelse mellem kælder og stue

Installation eller forbedring af varmepumpe/ventilation

 • Ny varmpumpe
 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af afløbsinstallationer

 • Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Regnvandsfaskiner
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg 

Installation eller udskiftning af vandinstallationer

 • Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 

Reparation eller fornyelse af elinstallationer

 • Bevægelsesfølere
 • Dagslysføler
 • Nye ledninger
 • Erstatning af stofledninger
 • Nye føringsveje
 • Indfræsning af ledninger i vægge
 • Opsætning af spots

Installation af fjernvarmeunits/stik

 • Der skal være tale om en samlet fjernvarmeunit
 • Når enkeltdele, f.eks. varmtvandsbeholder eller varmeveksler, udskiftes.
 • Der gives IKKE fradrag for tilslutningsafgifter mv.
 • Der gives fradrag for stikledninger 

Udskiftning af olie- og gaskedler og installation af jordvarmepumper

(Kun i områder, hvor der ikke er fjernvarme)

 • Kedler: Hele anlægget inklusive rørinstallationer
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange (Der er ikke fradrag, hvis varmepumpen kan køle).
 • Gulvvarme i forbindelse med varmepumper (Der er ikke fradrag, hvis varmepumpen kan køle).
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Installation af pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler
 • Etablering af stikledning

Forbedring af varmeanlæg mv.

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer
 • Installation af pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler 

Male- og tapetarbejder

 • Loft og vægge
 • Paneler og indfatninger
 • Tapetsering
 • Stuk – rensning mv.
 • Vandskuring


Eksempler på arbejder, der IKKE gives fradrag for

Arbejde på boligens ydre og indre rammer

 • Brobelægninger
 • Havegange (anlæg)
 • Flisebelægning
 • Indkørsler
 • Terrasser
 • Trapper – hverken inde i eller uden for boligen
 • Læmure, stakitter og lign.
 • Saunaer, spabade og swimmingpools
 • Altaner – dog er franske altaner omfattet
 • Carporte, garager, skure, udhuse og overdækkede terrasser – taget er dog omfattet, hvis det er del af samme tagkonstruktion som boligens tag
 • Udestuer – dog gives der fradrag for udskiftning af vinduer i udestuer
 • Havestuer
 • Skorstene
 • Antenneinstallationer
 • Døre og vinduer i nye huller
 • Røgsugningsanlæg til pejse, ovne mv.
 • Varmepumper, der kan køle

Serviceydelser

Ud over fradrag for arbejder på den private bolig er der også mulighed for at bruge fradragsordningen på visse serviceydelser.

Serviceydelser dækket af fradraget omfatter:

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mm.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet
 • Aflevering og afhentning af børn til- og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde mm.

 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning
Tilbage til oversigt