Skærpede regler

10. oktober 2010

Alle udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser eller udstationerer medarbejdere til Danmark, skal registrere sig i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Fra og med den 1. juni 2010 er de gældende regler udvidet med følgende:

  • Den udenlandske virksomhed skal ved tilmelding til RUT opgive en kontaktperson i Danmark.
  • Arbejdstilsynet kontrollerer, at de udenlandske virksomheder overholder RUT-reglerne.
  • Overtrædelse af reglerne kan medføre en bøde.

 Fra og med den 1. oktober 2010 er der foretaget følgende udvidelser:

  • Registreringen gælder også udenlandske enkeltmandsvirksomheder, selv om der ikke er andre ansatte end indehaveren.
  • Den udenlandske virksomhed skal senest samtidig med at arbejdet udføres dokumentere overfor den danske hvervgiver, at virksomheden er tilmeldt RUT.
  • Virksomheder og private hvervgivere, som hyrer et udenlandsk firma til at udføre byggeri, anlægsarbejde og grønne serviceydelser (landbrug, skovbrug mv.), har pligt til at sikre sig, at virksomheden er registreret i RUT med de korrekte oplysninger. Er dette ikke tilfældet, skal den danske hvervgiver inden tre dage efter arbejdets påbegyndelse anmelde forholdet til Arbejdstilsynet.
  • Både den udenlandske virksomhed og hvervgiveren kan straffes med bøde ved manglende overholdelse af reglerne.

RUT registreringen på www.virk.dk bliver digital. Ifølge dagspressen er de regler, der skulle være trådt i kraft den 1. oktober 2010 udskudt til 1. januar 2011 på grund af edb-problemer.

Tilbage til oversigt