SKATs indsatsplan 2009

17. marts 2009

SKAT udarbejder årligt en såkaldt indsatsplan. Indsatsplanen viser, hvilke landsdækkende indsatsprojekter, der skal gennemføres i det kommende år. Det betyder med andre ord, at SKAT har undersøgt hvilke områder, der typisk er fejlbehæftede, og disse vil herefter blive udtaget til nærmere kontrol.

Kontrol af selvangivelsen for indkomståret 2008 og tidligere år vil på landsplan især være rettet mod følgende områder: 

  1. Differencer i selvangivelsen som følge af kontroloplysninger mv.
  2. Beskatning af aktier og investeringsbeviser.
  3. Sommerhusudlejning.
  4. Personalegoder.
  5. Gulpladebiler.
  6. Hotelejerlejlighedsprojekter.
  7. Vikarbureauer.
  8. Skattefrie omstruktureringer i selskaber.
  9. Afregningspriser (Transfer pricing) i koncernselskaber.
  10. Værdiansættelse af immaterielle aktiver/rettigheder ved overdragelse, herunder flytning af aktiviteter til udlandet samt royalties.
Tilbage til oversigt