Skattefri avis

14. april 2011

SKAT har præciseret, hvornår en medarbejder er skattefri eller skattepligtig af en arbejdsgiverbetalt avis, der leveres på medarbejderens bopæl. Præciseringerne er måske ikke helt entydige, men kan i hovedtræk sammenfattes i to hovedgrupperinger, nemlig om avisen er betalt af arbejdsgiveren med eller uden bruttolønnedgang.

Arbejdsgiverbetalt avis uden bruttolønnedgang

Der gælder en formodningsregel om, at hvis arbejdsgiveren betaler en eller flere af aviser for medarbejderen, er der tale om et personalegode, der i overvejende grad er givet af hensyn til arbejdets udførelse. Det har den konsekvens, at:

  • Hvis husstanden ikke selv holder avis, så falder den arbejdsgiverbetalte avis ind under bagatelgrænsen på 5.500 kr. (2011). Betaler arbejdsgiveren for flere aviser, er det den ”normale” avis, der skal henføres under bagatelgrænsen.
  • Hvis husstanden selv afholder udgiften til én daglig avis, skal arbejdsgiverbetalte aviser ikke medregnes til bagatelgrænsen, men er helt skattefri.

Arbejdsgiveren har ikke pligt til at foretage en vurdering af, om avisen i overvejende grad er givet til medarbejderen af hensyn til arbejdet. Medarbejderen skal selv foretage denne vurdering, og resulterer vurderingen i, at avisen ikke har betydning for arbejdet, så er avisen skattepligtig for medarbejderen, og skal selvangives.

Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt for hverken den avis, der falder ind under bagatelgrænsen, den skattefri avis, eller den skattepligtige avis.

Arbejdsgiverbetalt avis med bruttolønnedgang

Hvis en arbejdsgiverbetalt avis helt eller delvist er finansieret via en bruttolønnedgang, skal arbejdsgiveren foretage en konkret vurdering af, hvorvidt avisen til den enkelte medarbejder (eventuelt samlet vurdering for en personalegruppe med ensartede opgaver) i overvejende grad er ydet af hensyn til udførelsen af arbejdet. Kan arbejdsgiveren konkret begrunde, at avisen i overvejende grad leveres til medarbejderen som følge af arbejdet, gælder de samme regler, som når avisen er arbejdsgiverbetalt uden bruttolønnedgang.

Kan arbejdsgiveren derimod ikke begrunde avisens sammenhæng med medarbejderens arbejde, er medarbejderen skattepligtig af avisen, og arbejdsgiveren skal indberette dette personalegode.

Tilbage til oversigt