Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

22. marts 2011

Regeringen og Socialdemokraterne har indgået en aftale om, at der skal indføres en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. om året pr. medarbejder for julegaver og andre smågaver til personalet. Herudover er det aftalt, at sponsorbilletter, som arbejdsgiveren giver til medarbejderne, er skattefrie. Lovforslaget er endnu ikke fremsat i Folketinget.

Den skattefri bagatelgrænse for smågaver og skattefrihed for sponsorbilletter skal have virkning fra og med indkomståret 2011.

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

Der indføres en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr., der pristalsreguleres.

Bagatelgrænsen gælder pr. medarbejder. Det betyder, at har en medarbejder to arbejdsgivere, skal smågaverne sammenlægges. Overskrides bagatelgrænsen er medarbejderen skattepligtig af det fulde beløb og skal anføre beløbet på selvangivelsen. Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt, selv om grænsen overskrides, når alle gaverne lægges sammen.

Som eksempel på goder, som kan være omfattet af den skattefri bagatelgrænse, kan nævnes mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin, chokolade og deltagergebyr til et motionsløb. Årets julegave indgår også i bagatelgrænsen, dog skal der gælde en særregel, således at årets julegave til en værdi af maksimalt 700 kr. altid vil være skattefri, selv om bagatelgrænsen er overskredet. Har medarbejderen fået smågaver fra arbejdsgiveren i løbet af året på i alt 800 kr., og året sluttes af med en julegave til en værdi af 300 kr., er medarbejderen som udgangspunkt skattepligtig af de samlede gaver til en værdi af 1.100 kr., men julegaven til en værdi af 300 kr. friholdes dog for beskatning, hvorfor medarbejderen kun skal selvangive smågaver på i alt 800 kr.

Har en person to arbejdsgivere, vil julegaver fra begge arbejdsgivere være skattefrie, når værdien af den enkelte gave højst udgør 700 kr.

Såvel grænsen på 1.000 kr. som grænsen på 700 kr. vil årligt blive pristalsreguleret. Pristalsreguleringen af diverse beløbsgrænser er midlertidigt suspenderet frem til og med 2013.

Til bagatelgrænsen medregnes ikke lejlighedsgaver ved runde fødselsdage, bryllup og lignende. Heller ikke goder, der efter gældende praksis er skattefrie (kaffe, te, frugt mv.) skal medregnes til bagatelgrænsen.

Sideløbende gælder bagatelgrænsen på 5.500 kr. (2011), der omfatter personalegoder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet.

Skattefri sponsorbilletter til medarbejderne

Der indføres skattefrihed for sponsorbilletter, som arbejdsgiveren uddeler til medarbejderne.

Det betyder, at når arbejdsgiveren er sponsor for en sportsklub eller et kulturelt arrangement, og som led i sponsoratet modtager fribilletter, kan han give disse billetter til medarbejderne, uden at det udløser skat. Sponsorbilletterne skal ikke medregnes til den skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr.

Det er dog en forudsætning for skattefriheden, at fribilletterne ikke udgør hovedydelsen i sponsorkontrakten.

Tilbage til oversigt