Skattefrie sundhedsudgifter

26. juni 2002

Hvis en virksomhed har en generel personalepolitik om det, kan den afholde lægefagligt begrundede udgifter til behandlingen af en række sygdomme og lidelser, uden at medarbejderen bliver beskattet heraf.

Det samme gælder, hvis arbejdsgiveren tegner eller refunderer udgiften til forsikringsmæssig dækning af disse udgifter, eller hvis arbejdsgiveren yder medarbejderen et helt eller delvist rentefrit lån til behandlingen.

Kravet om henvisning fra en læge gælder ikke for behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, hvor der blot skal foreligge en skriftlig erklæring fra en læge om, at medarbejderen har behov for behandling. Skattefriheden for kiropraktorbehandling er alene betinget af en skriftlig erklæring fra en kiropraktor. Kosmetiske behandlinger er ikke omfattet af ordningen.

Der gælder en række betingelser for, at man kan anvende reglerne, blandt andet at ordningen skal være ens for alle personalegrupper med samme anciennitet og arbejdstid.

De nye regler er indført med virkning fra 1. januar 2002. De ændrede regler for arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning har dog først virkning fra 1. juni 2002.

Tilbage til oversigt