Skattekonto

21. august 2013

Med virkning fra 1. august 2013 er der indført nye regler i opkrævningsloven med hensyn til opkrævning og ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Det bevirker, at alle virksomheder mv. i løbet af august måned får en såkaldt “skattekonto” hos SKAT. Skattekontoen bliver tilgængelig i TastSelv Erhverv.

Der sker ingen ændringer i indbetalingsfrister og -regler for angivelse.      

Hvad viser skattekontoen

Skattekontoen viser en opgørelse over virksomhedens indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Det drejer sig blandt andet om selskabsskat, aconto selskabsskat, moms, lønsum, punkt- og miljøafgifter, A-skat/bidrag og afgifter samt gebyrer og renter. 

B-skat er ikke omfattet af Skattekontoen. Den skal stadig afregnes via forskudsopgørelsen i TastSelv Borger.

Hvad betyder indførelsen af skattekontoen for virksomhederne

Indførelsen af skattekontoen betyder generelt for virksomheden:

 • at der indføres et FIFO-princip for virksomhedens mellemværende med SKAT, således at de ældste fordringer altid bliver dækket først.
 • at der sker automatisk modregning hvis man skal have penge tilbage. Systemet tjekker først om der eventuelt skyldes beløb før pengene udbetales til NemKontoen.
 • at der påløber en dag-til-dag-rente
  Renter vil fremover blive beregnet som en saldorente. I praksis vil det sige at der en gang om måneden tilskrives dag-til-dag-rente, med en fælles rentesats og renters rente.
 • at der indføres en udbetalingsgrænse
  Skattekontoen har som udgangspunkt en udbetalingsgrænse på 100 kroner. Det betyder, at man får udbetalt beløb over 100 kroner, hvis man har angivet og betalt til tiden, og ikke har beløb til forfald inden for fem dage eller gæld i øvrigt. Man kan selv ændre udbetalingsgrænsen i Skattekontoen i TastSelv Erhverv.
 • at man skal bruge den betalingslinje, der er knyttet til sin Skattekonto, uanset hvad man skal betale. Betalingslinjen findes på kvitteringsbilledet, når man har indberettet i TastSelv Erhverv.
 • at der indføres en ny procedure for rykkere
  Hvis man ikke betaler til tiden, løber der renter på det skyldige beløb. Hvis det skyldige beløb er over 5000 kroner, får man en rykkermeddelelse i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv.

 SKAT udsender i den kommende tid en e-mail til virksomhederne om skattekontoens ikrafttræden og vejledning herom. Nogle virksomheder vil allerede have modtaget en mail herom.

Tilbage til oversigt