Solcelleanlæg – med håndværkerfradrag

23. juli 2012

Mange parcelhusejere får installeret solcelleanlæg (VE-anlæg) for at nedbringe husstandens udgifter til elforbruget.

To metoder

Produktion af energi på et VE-anlæg, som er tilsluttet det kollektive forsyningsnet, er skattepligtig. Ved opgørelsen af det skattepligtige resultat af VE-anlægget kan vælges mellem to forskellige fremgangsmåder:

  • Skematisk opgørelse (skattefrit bundfradrag på 7.000 kr. årligt)
  • Regnskabsmæssig opgørelse (skattemæssig afskrivning på solcelleanlægget).

Håndværkerfradrag

Til og med udgangen af 2012 gælder reglerne om håndværkerfradrag, hvorefter der kan fås fradrag for lønudgifter til visse typer af arbejde på den private bolig. Montering af solcelleanlæg er omfattet af reglerne om håndværkerfradrag.

Håndværkerfradraget for montering af solcelleanlæg får man imidlertid kun, hvis man vælger den skematiske opgørelse.

Vælger man den regnskabsmæssige opgørelse, er der tale om erhvervsmæssig virksomhed. Konsekvensen heraf er blandt andet, at der skattemæssigt kan afskrives på solcelleanlæggets købspris inklusive montering. Da der er er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, kan der ikke opnås håndværkerfradrag.

Tilbage til oversigt