Sommerhusudlejning

16. marts 2010

Ved udlejning af sommerhus en del af året kan det skattepligtige beløb opgøres enten efter reglerne om fradrag for faktiske udgifter eller fradrag efter standardregler.

Fradrag efter standardreglerne skal dække samtlige udgifter i forbindelse med udlejningen. Det betyder, at det er bruttolejeindtægten, der danner grundlag for opgørelsen af det skattepligtige beløb. Ved bruttolejeindtægten forstås lejen, herunder særskilt betaling for el, vand, varme, telefon mv.

Eksempel på fradrag efter standardreglerne

 

Nuværende regler    Efter lovforslaget
Bruttolejeindtægt 47.000 kr. 47.000 kr.
Skattefrit bundfradrag   -7.000 kr. -10.000 kr.
40.000 kr. 37.000 kr.
40-procentsfradrag -16.000 kr. -14.800 kr.
Skattepligtigt beløb  24.000 kr.  22.200 kr.

 

Vælges fradrag efter standardreglerne, skal ejeren betale ejendomsværdiskat for hele året, selv om sommerhuset er udlejet en del af året.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at det skattefrie bundfradrag forhøjes til 10.000 kr. i 2010, og fremover bliver beløbet pristalsreguleret hvert år. 

 

Tilbage til oversigt