SP-bidrag

12. marts 2009

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om “Forårspakke 2.0” omfatter bl.a. mulighed for udbetaling i 2009 af opsparede SP-bidrag (Særlig Pensionsopsparing) med det formål at sætte gang i forbruget.

Indbetaling til SP-ordningen er sket i perioden 1998-2003, og har udgjort 1 % af lønindkomst og overskud af virksomhed. Pengene udbetales, når man bliver folkepensionist, og udbetalingen sker i årlige rater over 10 år. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Hvis indestående udgør mindre end 15.000 kr., udbetales beløbet dog som et engangsbeløb, og der skal betales en afgift på 40 %.

Forårspakke 2.0 betyder, at man kan vælge at få de opsparede midler udbetalt i 2009. Ved udbetaling i 2009, skal der betales en skat/afgift på 35 % af de første 15.000 kr. og 50 % af resten. Man kan ikke få en del af opsparingen udbetalt. Enten vælger man at få det samlede indestående udbetalt, eller også forbliver pengene stående indtil, man bliver folkepensionist.

På ATP’s hjemmeside kan man via selvbetjening mv. se, hvor meget man har opsparet inkl. forrentning, som dog kan være negativ.

Udbetaling af SP-opsparing kan tidligst ske fra og med 1. juni 2009, idet Folketinget først skal have vedtaget en lov herom.

ATP sender direkte information til alle SP-kontohavere med saldo og udbetalingsblanket, når Folketinget har vedtaget loven.

Ønsker man pengene udbetalt, skal man blot udfylde og returnere blanketten til ATP.

Har man mindre end 15.000 kr. stående, er det som udgangspunkt skattemæssigt fordelagtigt at få pengene udbetalt mod en afgift/skat på 35 %. Forventer man at skulle betale marginalskat, når man bliver folkepensionist, er det alt andet lige også en fordel at få pengene udbetalt nu, idet der kun skal betales 50 % af den del, der overstiger 15.000 kr. Så kan man vælge at bruge pengene eller helt eller delvist at indskyde dem på en pensionsordning, der giver et skattemæssigt fradrag, der ved marginalskat er på ca. 59 %.

Har en større del af SP-opsparingen været investeret i aktier, kan det meget vel betyde, at forrentningen i 2008 og 2009 er negativ. I disse tilfælde bør man søge rådgivning, inden man hæver opsparingen.

ATP's hjemmeside
Tilbage til oversigt