Spyware – den moderne spion

26. juli 2004

Spyware – eller spion software – har i de senere år gjort det vanskeligere for computerbrugere over hele verden at surfe på Internettet i ro og fred.

Spyware er software, der uden brugerens viden bliver installeret på computeren. Spyware sender herefter data tilbage til den som via Internettet har lagt softwaren på brugerens computer.

Spyware overvåger brugerens aktiviteter på Internettet. Det registrerer de handlinger som brugeren foretager på Internettet – i princippet kan alt hvad brugeren foretager sig spores: Hvilke hjemmesider brugeren besøger, hvilke interesser brugeren har, brugerens alder, bankforbindelse, indkøbsmønstre og meget andet.

Brugeren mister på den måde sin privatsfære. Via spyware vil såvel de gode som dårlige adfærdsmønstre fra brugeren kunne samles sammen og (mis)bruges.

Hvordan kan man vide, at man har spyware på sin computer?

Som udgangspunkt kan man ikke vide det. Imidlertid vil der ofte ske det, at der kommer mere og mere spyware på computeren.

Indikationer på at man har Spyware er:

 • Reklamer popper op af sig selv.
 • Startsiden ændrer sig
 • Hjemmesider der åbnes uden brugerens medvirken

Det virker i det hele taget som om computeren selv bestemmer mere og mere.

Hvorfor indsamler man oplysninger om computerbrugeres adfærd?

Anvendelse af spyware sker primært med økonomisk gevinst for øje. Virksomheder har interesse i brugernes adfærd og handlinger på Internettet enten til eget brug eller med henblik på videresalg af oplysningerne. De indsamlede data kan sælges til særlige formål for forskellige virksomheder, der kan bruge dataene i markedsføringsmæssig sammenhæng. DR tv-udsendelsen “Kontant” viste tidligere på året, at over 500.000 danskere uvidende sender data til en amerikansk spyware-virksomhed.

Den danske lovgivning forbyder at indsamle oplysninger via spyware.

Hvis man i Danmark ønsker at indsamle oplysninger via Internettet skal følgende kriterier være opfyldt:

  1.

  Forbrugernes samtykke

  2.

  Information om hvilke oplysninger der indsamles

  3.

  Information om hvad oplysningerne bruges til

  4.

  Information om hvorvidt oplysningerne videregives (sælges)

  5.

  Hvem oplysningerne i så fald sælges til

Det er ligeledes forbudt at indsamle oplysninger via spyware i EU, men i eksempelvis USA er det tilladt. Derfor er brugere i USA – eller danskere, der surfer på amerikanske hjemmesider – ikke beskyttet mod spyware.

En undersøgelse offentliggjort i juni 2004 af den amerikanske internetudbyder EarthLink viste, at en gennemsnitlig computer har installeret 28 spyware-programmer.

En lov, der skal begrænse udbredelsen af spyware, er imidlertid på vej fra den amerikanske kongres.

Loven skal gøre det pligtigt for virksomheder at advare brugerne tydeligt, før der installeres programmer, der for eksempel kan overvåge deres færden på Internettet.

Loven forventes vedtaget i indeværende år.

Hvad kan man gøre for at beskytte sig?

Selvom spyware eventuelt forbydes i USA, kan man frygte, at nogle virksomheder vil flytte aktiviteterne til andre lande, hvor lovgivningen er mere liberal. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at downloade et af de programmer, som er udviklet til at fjerne spyware fra computere.

Man kan finde sådanne programmer på forskellige hjemmesider – bl. a. på www.dr.dk (Danmarks Radios hjemmeside). Det er vigtigt at man kun henter programmerne fra hjemmesider, man har tillid til.

Programmerne vil fjerne software, der genkendes som spyware. En egentlig garanti for 100% effektivitet gives naturligvis ikke, men hovedparten af spyware vil kunne elimineres herigennem.

Herudover vil man komme langt med almindelig sund fornuft og forsigtig omgang med Internettet. Kritikløs accept af forespørgsler på hjemmesider vil i nogle situationer medføre forøget risiko for, at der installeres spyware på computeren.

Tilbage til oversigt