Storfusion i revisionsbranchen

22. juni 2010

Ambitionen om at levere branchens bedste produkt og ønsket om at udvikle sig som selvstændige virksomheder får nu de to uafhængige organisationer af statsautoriserede revisionsfirmaer RevisorGruppen Danmark og Moore Stephens Danmark til at fusionere under navnet RevisorGruppen Danmark.

– Konkurrencekraften øges væsentligt, både når vi taler omsætning og antallet af medarbejdere. Desuden vil større synlighed og udbuddet af kompetencer øge evnen til at tiltrække talentfulde medarbejdere og attraktive kunder, siger Karsten Madsen, statsautoriseret revisor hos rgd revision i Århus og formand for bestyrelsen i RevisorGruppen Danmark.

Det fremtidige RevisorGruppen Danmark bliver vidensbaseret paraplyorganisation for i alt 24 revisionsfirmaer med 62 kontorer, 243 statsautoriserede revisorer og 1534 medarbejdere. Medlemsfirmaernes samlede omsætning udgjorde i 2009 1,218 mia. kr.

– Revisionsbranchen undergår lige nu en markant strukturtilpasning. En høj faglig standard og et stærkt netværk skal sikre, at vi styrker os som selvstændige virksomheder samtidig med, at fusionen forstærker RevisorGruppen Danmarks markedsposition i kraft af størrelse, viden og synergier, siger Jens Kristian Yde. Han er statsautoriseret revisor hos Brandt i Hurup og bestyrelsesformand i Moore Stephens Danmark.

Med tilgangen af virksomhederne fra Moore Stephens forstærker RevisorGruppen Danmark det landsdækkende net af revisionsvirksomheder med en række kontorer i Nordvestjylland, Sydøstjylland og Københavns-området. Samtidig styrkes grundlaget for udvikling af fælles IT-platforme og løsninger.

– Vi er i forvejen godt repræsenteret i Midt- og Vestjylland, Østjylland, Sønderjylland og på Sjælland, så de nye kontorer er en markant styrkelse af vores dækningsområde, konstaterer Karsten Madsen.

De nu 24 revisionsfirmaer i RevisorGruppen Danmark er selvstændige virksomheder med egen økonomi. Herudover deltager revisionsfirmaerne i forskellige internationale revisionssamarbejder, der alle bibeholdes. Den faglige og kvalitetsmæssige sammenhængskraft udgår fra det fælles sekretariat i Silkeborg og København, der fremover får i alt 11 heltidsansatte.

– Fusionen understøtter fællesskabet, og de fælles kompetencer styrkes, så vi bliver endnu bedre til det, vi har gjort godt i mange år. Kernekompetencerne for RevisorGruppen Danmark som interesseorganisation er at servicere medlemmerne med knowhow, kursustilbud, intern kvalitetskontrol og faglige opdateringer, så slutbrugerne får det optimale produkt. Desuden udløser fusionen en række synergieffekter på driften, siger Jens Skovby, statsautoriseret revisor og direktør i RevisorGruppen Danmark.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Karsten Madsen, statsautoriseret revisor, bestyrelsesformand, RevisorGruppen Danmark, +45 86 13 31 00, mobil +45 28 29 73 31, eller

Jens Kristian Yde, statsautoriseret revisor, bestyrelsesformand, Moore Stephens Danmark, +45 97 95 18 22, mobil + 45 24 24 74 22, eller

Jens Skovby, statsautoriseret revisor, direktør, RevisorGruppen Danmark, +45 86 80 21 75.

Tilbage til oversigt