Sved på panden

4. april 2011

Så har Skatterådet igen taget stilling til, om der er skat på arbejdsgiverbetalt motion.

En kommune ønskede svar på, om medarbejderne var skattepligtige af arbejdsgiverbetalt svømning, deltagelse på motionshold og massage mv.

Svømning

Kommunens medarbejdere har gratis adgang til de kommunale svømmehaller, og kommunen betaler herfor cirka 75.000 kr. om året. For at få adgang til svømmehallerne udleveres et motionskort til den enkelte medarbejder.

Skatterådets svar var, at der er tale om et skattepligtigt personalegode.

Motionshold

Kommunen betaler en instruktør for at afholde 6 motionshold om ugen. Kommunens samlede omkostninger til disse 6 hold udgør på årsbasis cirka 100.000 kr. To af holdene kører i kommunens egne lokaler og de fire øvrige hold i lejede lokaler.

Skatterådets svar var, at der er tale om et skattepligtigt personalegode.

Massage mv.

Kommunen tilbyder gratis massage, fysioterapi, zoneterapi, kiropraktik og akupunktur til seniormedarbejdere (55+). For at kunne modtage behandling, skal den enkelte medarbejder visiteres af den nærmeste leder, der vurderer, hvorvidt medarbejderen har arbejdsrelaterede skader/gener.

Skatterådets svar var, at medarbejderne ikke var skattepligtige af arbejdsgiverens betaling, da kun medarbejdere med arbejdsrelaterede skader/gener kunne få massage eller anden form for behandling.

En anden kommune tilbød medarbejderne et såkaldt B-kort, der gav adgang til:

  • Fitness World
  • Svømmehal
  • Diverse motionsløb
  • Kostvejledning.

Kommunen har indgået en firmaaftale, og de samlede udgifter udgør cirka 305.000 kr. for minimum 1.400 medarbejdere. Eksempelvis beløber kontingentet til Fitness World sig til årligt 160.000 kr., beregnet som medlemskab for 80 personer til et årligt kontingent på 2.000 kr.

Skatterådets svar var, at der er tale om et skattepligtigt personalegode.

Den skattepligtige værdi skal opgøres til arbejdsgiverens udgift fordelt på de medarbejdere, der modtager et B-kort.

Tilbage til oversigt