Svømning, fitness og skat

8. september 2011

Skatterådet har taget stilling til, om arbejdsgiverbetalt svømning og adgang til motionscenter er et skattefrit eller skattepligtigt personalegode.

Der var konkret tale om medarbejderne i en kommune, der ville få gratis adgang til en svømmehal og et motionscenter, der var ejet af kommunen. Men da skattereglerne er ens for privat og kommunalt ansatte, er afgørelsen interessant og lidt nedslående for alle.

Skatterådets afgørelse

Skatterådets svar var, at arbejdsgiverbetalt motion normalt er et skattepligtigt personalegode.

Kommunen havde blandt andet argumenteret for skattefrihed, da de to former for motion ville kunne forebygge eller helbrede arbejdsrelaterede skader.

Efter praksis er arbejdsgiverens betaling af behandling mv. skattefri for medarbejderen, når der er tale om arbejdsrelaterede skader. Denne argumentation fandt Skatterådet ikke var skattemæssigt holdbar.

En generel adgang til et motionscenter eller en svømmehal for alle virksomhedens medarbejdere er efter Skatterådets opfattelse en generel sundhedsforanstaltning og dermed en privat udgift. Foretages der derimod en individuel vurdering af, om den enkelte medarbejder har en arbejdsrelateret skade, og arbejdsgiveren derfor tilbyder at betale medarbejderens udgifter til forebyggelse eller helbredelse af skaden, vil medarbejderen ikke være skattepligtig heraf, selv om skaden behandles ved hjælp af konkrete maskiner i et motionscenter eller svømning. Der vil typisk skulle udarbejdes et individuelt træningsprogram for den konkret konstaterede arbejdsskade.

Bagatelgrænsen

Endelig fremgår det af Skatterådets afgørelse, at arbejdsgiverens betaling af adgang til svømning eller motionscenter er omfattet af den nye bagatelgrænse på 1.000 kr.

Den skattefri bagatelgrænse omfatter naturaliegaver fra arbejdsgiveren i form af blomster, vin mv. og årets julegave. Alle disse former for gaver skal sammenlægges, og har den enkelte medarbejder (gaver fra flere arbejdsgivere sammenlægges) fået gaver (alle med en værdi under 1.000 kr.) i løbet af året, der overstiger 1.000 kr., er medarbejderen skattepligtig af det samlede beløb. Der er dog skattefrihed for årets julegave, hvis værdien heraf maksimalt udgør 700 kr. fra den enkelte arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt for sådanne smågaver, men medarbejderen er pligtig til at selvangive det skattepligtige beløb, hvis beløbsgrænsen overskrides.

Tilbage til oversigt