Tilbagebetaling af moms i udlandet

24. april 2009

Hvis en virksomhed afholder momsbelagte omkostninger i et andet EU-land, kan der på visse betingelser ske tilbagebetaling af momsbeløbet mod ansøgning herom til myndighederne i det pågældende land. Det er reglerne i det enkelte EU-land der afgør, hvorvidt der kan ske tilbagebetaling af moms.

Ordningen kan bruges af alle momsregistrerede virksomheder, som køber og forbruger varer eller ydelser i andre EU-lande. Eksempelvis kan virksomheder, der deltager i messer og lignende i andre EU-lande, få momsen tilbagebetalt.

Der skal udfyldes et officielt ansøgningsskema på købslandets sprog.

Ansøgningen skal sendes til den relevante myndighed i købslandet. Ansøgningsskemaet rekvireres hos de pågældende landes ambassader, ligesom udenrigsministeriets Eksporttekniske Rådgivning efter henvendelse udleverer ansøgningsskemaet mod et gebyr.

Den originale faktura eller lignende skal vedlægges ansøgningen, og skal indeholde:

  • Leverandørens navn og adresse
  • Ansøgervirksomheds navn og adresse
  • En beskrivelse af varen eller ydelsen
  • Leveringsdato
  • Pris
  • Særskilt angivelse af momsen.

Ansøgningen skal vedlægges en erklæring, som dokumenterer, at virksomheden er momsregistreret på ansøgningstidspunktet. Erklæringen kan rekvireres hos den regionale told- og skattemyndighed. Erklæringen er gyldig i et år og findes på dansk, engelsk, tysk og fransk.

Ansøgningen skal mindst omfatte en tre måneders periode og højst et kalenderår. Perioden kan dog være mindre end tre måneder i den sidste del af året. Man kan selv vælge perioden.

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2009 for kalenderåret 2008.

Nye regler på vej

Reglerne om tilbagebetaling af moms i andre EU-lande vil i forbindelse med implementeringen af den såkaldte momspakke blive ændret fra den 1. januar 2010.

Ændringerne medfører, at ansøgningen om tilbagebetaling skal sendes til den pågældende virksomheds nationale myndigheder, det vil sige at hvis en dansk virksomhed skal anmode om tilbagebetaling af eksempelvis tysk moms skal dette ske via SKAT.

SKAT sender derefter anmodningen videre til de tyske myndigheder.

Ændringerne medfører derudover, at der ikke skal fremsendes originale bilag i forbindelse med ansøgningen. Hvis myndighederne ønsker at undersøge bilagene, kan de anmode virksomheden om at fremsende de pågældende bilag.

Endelig følger det af momspakken, at anmodningen om tilbagesøgning af moms skal ske elektronisk.

Fristen for indsendelse ændres til den 30. september i året efter ansøgningsperioden.

Tilbage til oversigt