Udbytteskat

14. november 2002

Når et selskab udlodder udbytte, skal der afregnes 28% udbytteskat. Afregningen sker i princippet efter samme regler som gælder vedrørende indeholdelse og afregning af A-skat.

Dette betyder, at udbytteskatten skal betales den 10. i måneden efter generalforsamlingen. Store virksomheder skal dog først afregne ved udgangen måneden efter den måned, hvori generalforsamlingen finder sted.

Et selskab kan modtaget udbytte skattefrit. Dette kræver, at selskabet i mindst 12 måneder ejer 20% eller mere af kapitalen i det selskab, der udlodder udbyttet. Samtidig skal udlodningen af udbyttet vedtages inden for disse 12 måneder. I dette tilfælde er man således fritaget for at indeholde og afregne udbytteskat.

Der skal indsendes en særlig blanket vedrørende udlodningen af udbytte. Ejer selskabet mindre end 20% af selskabskapitalen, er 66% af udbyttet skattepligtig indkomst. Dette svarer til en skat på 19,8%.

Når det udbytteudloddende selskab afregner 28% skat a conto, bliver der en overskydende skat, som modtager selv skal sørge for at søge tilbage.

Der er fremsat forslag om, at nedsætte indeholdelsesprocenten i disse situationer til den endelige skatteprocent på 19,8. Dette forslag er endnu ikke vedtaget.

Det ville dog være mere enkelt at nedsætte indeholdelsesprocenten til 0, da der stadig vil være behov for at tilbagesøge den indeholdte udbytteskat helt eller delvist, hvis selskabets øvrige indkomst er negativ.

Acontoskattesystemet

Endvidere foreslås det, at udbytteskatten indgår i acontoskattesystemet. Udbytteskatten vil blive behandlet på samme måde som en frivillig indbetaling, der er foretaget efter den 20. marts og senest den 20. november, således at der skal betales et tillæg på 1% af den indeholdte udbytteskat.

For selskaber, der ikke er omfattet af acontoskatteordningen, vil den betalte udbytteskat reguleret med 1%’s-tillægget, blive modregnet i den skat der er beregnet, inden der beregnes 10%’s-tillæg.

Tilbage til oversigt