Udenlandsk arbejdskraft

26. oktober 2012

Danske virksomheder har i de senere år i vidt omfang indgået entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder, hvor udenlandske medarbejdere har skullet udføre arbejdet i Danmark. Fordelen ved entreprisekontrakter har været, at den danske virksomhed ikke skulle indeholde skat i lønnen til de udenlandske medarbejdere.

Reglerne om arbejdsudleje er ændret, hvilket betyder, at mange virksomheder fremover skal indeholde skat i den løn, som de enkelte medarbejdere får, selv om lønnen udbetales af den udenlandske virksomhed.

Udvidelse af begrebet arbejdsudleje

Selv om en dansk virksomhed formelt indgår en entreprisekontakt med en udenlandsk virksomhed, vil de udenlandske medarbejdere, der skal arbejde i Danmark, være omfattet af reglerne om arbejdsudleje, hvis arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhed.

Det betyder eksempelvis, at et gartneri, der indgår en entreprisekontrakt med en udenlandsk leverandør om, at gartneriets roser skal beskæres, skal indeholde AM-bidrag og A-skat på 30 % i lønnen til de udenlandske medarbejdere. Tidligere havde det danske gartneri ikke pligt til at indeholde skat, når der var tale om entreprisekontrakt, men da beskæring af roser udgør en integreret del af gartnerivirksomheden, betyder de nye regler, at forholdet betragtes som arbejdsudleje.

Udvidelsen af begrebet arbejdsudleje har virkning for aftaler, der indgås eller ændres fra og med den 20. september 2012. For entreprisekontrakter, der er indgået før den 20. september 2012, gælder de nye regler først fra den 1. oktober 2013.

Indeholdelse af AM-bidrag og arbejdsudlejeskat

Den danske virksomhed, der indgår en aftale om leje af udenlandsk arbejdskraft, herunder en entreprisekontrakt, der efter de nye regler skal kvalificeres som arbejdsudleje, skal indeholde AM-bidrag og A-skat på 30 % i lønnen til den enkelte medarbejder. Det betyder, at den udenlandske leverandør skal oplyse den danske virksomhed om størrelsen af lønnen til den enkelte medarbejder. Hvis dette ikke sker, skal den danske virksomhed indeholde AM-bidrag og arbejdsudlejeskat i det samlede vederlag ifølge ”entreprisekontrakten”.

Sker der fejlagtigt ikke indeholdelse af AM-bidrag og arbejdsudlejeskat, hæfter den danske virksomhed for disse skatter, selv om det samlede vederlag i kontrakten er afregnet til den udenlandske leverandør.

Tilbage til oversigt