Udenlandsk indkomst – penge tilbage fra SKAT?

5. januar 2014

Hvis man i 2010 eller senere har haft udenlandsk indkomst, der berettiger til personfradrag i Danmark, skal man muligvis have penge tilbage fra SKAT.

Personfradrag og udenlandsk indkomst

EU-kommissionen sendte den 25. april 2013 en såkaldt åbningsskrivelse til den danske regering om beregningen af personfradrag, når en person har såvel dansk som udenlandsk indkomst. Efter Kommissionens opfattelse er de danske regler EU-stridige, da personfradraget fordeles mellem dansk og udenlandsk indkomst. Hvis eksempelvis en persons indkomst består af løn for arbejde udført i Danmark på 200.000 kr., og lempelsesberettiget løn for arbejde udført i udlandet på 200.000 kr., vil personfradraget alt andet lige blive fordelt med halvdelen til hver af de to indkomster.

Denne fordeling af personfradraget betyder, at personen ikke får glæde af den del af personfradraget, der henføres til den udenlandske indkomst, hvis nedsættelse af den danske skat skal ske efter eksemptionmetoden. Ved kreditlempelse får personen normalt også glæde af den del af personfradraget, der henføres til den udenlandske indkomst. Kun hvis den udenlandske skat har en størrelse, der matcher den danske skat, vil personen ved kreditlempelse ikke have glæde af det danske personfradrag, der henføres til den udenlandske indkomst.

Den danske regering har underrettet EU-kommissionen om, at man ændrer de danske regler. Personfradraget vil fuldt ud blive henført til dansk indkomst, herunder overført til en eventuel ægtefælle, hvis personen med udenlandsk indkomst ikke selv kan udnytte personfradraget i dansk indkomst.

Nye skatteberegninger

SKAT vil genoptage indkomstansættelserne for indkomståret 2010 og senere. Det er ikke nødvendigt selv at rette henvendelse til SKAT om den ændrede fordeling af personfradraget, da der vil ske en automatisk udsøgning af de skatteberegninger, der skal ændres. Det er nødvendigt med systemændringer, og SKAT forventer at dette er på plads medio 2014. Herefter skulle SKAT være i stand til at foretage de nye skatteberegninger for de berørte personer, som først kan forvente penge retur fra SKAT ultimo 2014.

En skattefri nytårsgave, i hvert fald, til de personer, der i 2010 har haft udenlandsk indkomst, der lempes efter eksemptionmetoden i en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller ligningslovens § 33 A.

Tilbage til oversigt