Underskudsfremførsel

28. august 2012

Lige før sommerferien vedtog Folketinget regler, der begrænser selskabers modregning af underskud fra tidligere år i årets skattepligtige indkomst.

 

For indkomstår, der begynder den 1. juli 2012 og senere, skal selskaber, der har underskud fra tidligere år til fremførsel derfor være opmærksom på, at den måde, underskuddene fremføres på, er blevet ændret.

 

For skattepligtige indkomster op til en bundgrænse på 7,5 mio. kr. kan underskud fra tidligere år femføres uændret. For skattepligtige indkomster over bundgrænsen på 7,5 mio. kr. indtræder der en begrænsning, der betyder at kun 60 % af den overskydende indkomst kan udlignes med underskudsfremførsel. Der skal således betales skat af de resterende 40 % af den skattepligtige indkomst.

 

Eksempel

 Hvis underskudsfremførsel fra tidligere år udgør 20 mio. kr. og årets skattepligtige indkomst udgør 10 mio. kr., kan der uden begrænsning modregnes 7,5, mio. kr. i indkomsten. Kun 60 % af de resterende 2,5 mio. kr. – svarende til 1,5 mio. kr. kan udlignes efter begrænsningsreglen. Underskudsfremførslen bliver i alt 9 mio. kr.

 

Der skal således betales skat af 1 mio. kr. Resterende underskud til fremførsel udgør herefter 20 mio. kr. med fradrag af de anvendte 9 mio. kr., hvorefter der resterer 11 mio. kr. til fremførsel til senere år.

 

Underskud forældes ikke, men kan bortfalde af andre årsager som led i omstruktureringer eller rekonstruktion.

 

Sambeskatning

For sambeskattede selskaber sker underskudsbegrænsningen på sambeskatningsniveau. Der foretages således alene underskudsbegrænsning, såfremt summen af de sambeskattede selskabers indkomst før fremførsel af underskud overstiger 7,5 mio. kr.

Tilbage til oversigt