Værdi af fri bil

23. maj 2002

Den skattemæssige værdi af fri bil opgøres som en procentdel af den pågældende bils værdi. Denne værdi – det såkaldte beregningsgrundlag – er i følge lovgivningen nyvognsprisen, når bilen er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering.

Nyvognsprisen beregnes som den afgiftspligtige værdi af bilen inklusive afgifter og med tillæg af moms og leveringsomkostninger samt alt normalt tilbehør. Forhandlermonteret ekstraudstyr medregnes ikke i nyvognsprisen.

Skattemyndighederne har ikke offentliggjort retningslinier for opgørelse af beregningsgrundlaget, men udfra en række afgørelser er der belæg for at antage, at der i beregningsgrundlaget kan foretages fradrag for særligt sikkerhedsfremmende udstyr.

Det betyder, at beregningsgrundlaget ikke er identisk med den pris som er angivet på fakturaen. Fra denne pris kan udover forhandlermonteret ekstraudstyr også fradrages værdi af sikkerhedsudstyr – maksimalt 9.285 kr.

Fradraget fordeles på de enkelte typer af sikkerhedsudstyr således:

Udstyr

Maks. fradrag i kr.

ABS-bremser
4.165
4 airbags (1.280 kr. pr. airbag)
5.120
I alt fradrag for sikkerhedsudstyr

9.285

Herudover vil beregningsgrundlaget muligvis kunne nedsættes med gebyr på blyakkumulator 15 kr. og betaling for radio, dog maksimalt 1.000 kr. Dermed kan fradraget i alt nå op på 10.300 kr.

En bil der er anskaffet til 250.000 kr. ifølge fakturaen fra forhandleren, og som har alt sikkerhedsudstyr mv., vil herefter have et beregningsgrundlag på 239.700 kr. Den skattemæssige værdi af bilen udgør 25% af 239.700 kr. svarende til 59.925 kr.

Genoptagelse

Udover at tage hensyn til ovenstående mulighed for fradrag i beregningsgrundlaget vedrørende indkomståret 2002 vil der være mulighed for genoptagelse for indkomstårene 1999 – 2001. Forældelsesfristen for indkomståret 1999 udløber den 31. december 2002.

Det forventes, at Told- og Skattestyrelsen udsender en officiel meddelelse vedrørende opgørelsen af beregningsgrundlaget samt fremgangsmåden, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at afvente denne officielle meddelelse.

Tilbage til oversigt