Vagtlægeordning på arbejdspladsen

22. oktober 2010

Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til lægefagligt begrundede sundhedsbehandlinger, når dette sker som led i en generel personalepolitik. “Generel” betyder i denne sammenhæng, at alle medarbejdere skal tilbydes samme form for ydelser, dog er der mulighed for begrænsninger efter to generelle kriterier – anciennitet og antal arbejdstimer.

Skatterådet har for nylig taget stilling til, om en virksomheds tilbud til alle medarbejdere om at kunne gøre brug af en privat vagtlægeordning i tidsrummet 8-24 alle ugens syv dage var omfattet af skattefriheden. Der ville ikke være tale om kosmetisk motiverede undersøgelser.

I den private vagtlægeordning var ansat ti læger, som medarbejderne telefonisk kunne kontakte. På baggrund af telefonsamtalen tog lægen så stilling til, om han ville tilse medarbejderen enten på arbejdspladsen eller på bopælen. Endvidere kunne vagtlægen henvise til en speciallæge, ambulatorium eller lignende.

Arbejdsgivervirksomheden kunne vælge at tegne et abonnement for samtlige medarbejdere eller betale for medarbejderens faktiske forbrug af vagtlægeordningen. Herudover kunne der blive tale om direkte betaling til speciallæger mv.

Skatterådet udtalte, at medarbejderne ville være skattefri af såvel brug af vagtlægen som arbejdsgiverens eventuelle betaling til speciallæger mv., idet der ikke kunne være tale om kosmetiske undersøgelser og behandlinger, og ordningen blev tilbudt til samtlige virksomhedens medarbejdere.

Tilbage til oversigt