Varevogne

29. marts 2012

Landsskatteretten har taget stilling til, om det var korrekt, at et selskab havde fratrukket købsmomsen fuldt ud på to varevogne og ikke havde betalt halv privatbenyttelsesafgift.

VW Touareg

Selskabet (tømrervirksomhed) havde anskaffet en VW Tuareg med en totalvægt på 3,025 ton. Der var ikke fastmonterede hylder, reoler eller lignende. I varerummet (sideruder hele vejen rundt) var der værktøj i mindre kasser og løst liggende i bunden af bilen.

Bilen blev anvendt af selskabets direktør, der ejede 50 % af selskabet. Hans arbejdsopgaver i selskabet var den daglige drift, herunder kørsel til kunder for blandt andet at foretage opmåling mv. til brug for udarbejdelse tilbud.

Selskabets adresse var på hovedaktionærens bopæl, hvor der var opført en bygning, der blev anvendt som kontor. Herudover havde selskabet lager og værksted på en anden adresse, hvor hovedaktionæren stort set dagligt kom.  Bilen stod altid parkeret på bopælen, og kørsel til værkstedet skete ofte direkte fra bopælen.

Hovedaktionæren havde afgivet en skriftlig tro og love-erklæring på, at bilen kun blev anvendt erhvervsmæssigt.

SKAT havde nægtet fradrag for købsmomsen på bilen, og pålagt selskabet at betale halv privatbenyttelsesafgift, da:

  • bilen ikke udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt, idet kørsel mellem bopælen og værkstedet var privat kørsel, og 
  • bilen ikke var et specialindrettet køretøj.

Toyota Avensis Versus

Selskabet havde tillige købt en Toyota, der blev anvendt af selskabets anden hovedaktionær. Denne varevogn var heller ikke specialindrettet med reoler mv.

Hovedaktionæren var byggeleder i selskabet, og hans arbejdsopgaver bestod blandt andet i kørsel til besigtigelse af byggerier, løbende tilsyn, afgivelse af byggetilbud mv.

Bilen stod altid parkeret på hans bopæl, men han mødte ikke på kontoret eller lageret. Kørslen skete direkte fra bopælen ud til de enkelte byggerier, kunder mv.

Hovedaktionæren havde afgivet en skriftlig tro og love-erklæring på, at bilen kun blev anvendt erhvervsmæssigt.

SKAT havde nægtet fradrag for købsmomsen på bilen, og pålagt selskabet at betale halv privatbenyttelsesafgift, da:

  • bilen ikke udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt, idet det måtte antages, at han af og til (mere end blot lejlighedsvis) kørte direkte mellem bopælen og værksted/lager, og 
  • bilen ikke var et specialindrettet køretøj.

Landsskatterettens afgørelse

For så vidt angår VW’en fandt Landskatteretten, at denne bil var benyttet til privat kørsel (kørsel mellem bopælen og lageret/værkstedet). Da varevognen imidlertid havde en totalvægt på over 3 ton, havde selskabet delvis fradragsret for momsen, og der skulle betales halv privatbenyttelsesafgift.

Med hensyn til Toyotaen fandt Landsskatteretten, at selskabet havde dokumenteret, at hovedaktionæren havde skiftede arbejdspladser, og at kørslen til selskabets adresse kunne karakteriseres som lejlighedsvis kørsel for at supplere bilen med værkstøj mv., afhentning af arbejdssedler, tegninger og lignende. Det var således godtgjort, at varevognen udelukkende var anvendt erhvervsmæssigt, hvorfor det var berettiget at købsmomsen fuldt ud var fratrukket, og der skulle derfor heller ikke betales halv privatbenyttelsesafgift.

Hovedaktionæren med VW’en var således skattepligtig af værdi af fri bil, mens den anden hovedaktionær ikke skulle beskattes.

Tilbage til oversigt