Vindmølleejere og efterløn

20. december 2001

 

Et medlem, der ejer anparter i et vindmøllelaug og er valgt som bestyrelsesmedlem i lauget, kan efter de hidtidige gældende regler ikke få efterløn.

Det skyldes, at betingelserne for at få en tilladelse til bibeskæftigelse i efterlønsperioden ikke er opfyldt. Hertil kræves det, at der højst vil være 400 timers arbejde i virksomheden på årsbasis, og at virksomhedens samlede indtægt ikke overstiger 53.251 kr. om året.

Disse betingelser kan ikke opfyldes, når man er med i et vindmøllelaug, idet der vil være tale om væsentligt større indtægter (før finansiering).

Ny lov

En ny lov betyder, at de nævnte grænser kommer til at gælde for den enkelte interessent, i forhold til dennes ideelle anpart i I/S’et i stedet for virksomheden som helhed.

Det enkelte medlem får derved mulighed for at være med i bestyrelsesarbejde op til 400 timer om året og for at tjene op til 53.251 kr. i dækningsbidrag. Aktiviteten skal dog formelt godkendes af Arbejdsdirektoratet som lovlig bibeskæftigelse i efterlønsperioden.

Ejerskab af en eller flere vindmøller betragtes som udgangspunkt ikke som drift af selvstændig virksomhed. Ejerskabet vil derfor normalt heller ikke have nogen betydning for ret til dagpenge eller efterløn. Men arbejder man selv med møllens drift og vedligeholdelse, betragtes det som arbejde og kræver forhåndsgodkendelse, hvis man skal på efterløn.

Mange enkeltmølleejere kan godtgøre, at de ikke har arbejde med deres mølle, oftest fordi der er indgået en skriftlig aftale med et servicefirma om drift og vedligeholdelse af møllen. I disse tilfælde betragtes vindmøllen som en ren kapitalanbringelse uden betydning for efterlønnen.

Tilbage til oversigt