Beskatning af personalegoder

1. juni 2010

En virksomheds konkurrenceevne afhænger i høj grad af evnen til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Denne generelle sandhed gælder også, selv om der måske ikke er decideret mangel på arbejdskraft. 

Mange virksomheder tilbyder medarbejderne fleksible lønpakker, det vil sige en kombination af kontant løn og personalegoder. Denne fleksibilitet har den fordel, at virksomheden i vidt omfang kan imødekomme den enkelte medarbejders særlige ønsker. Personalegoder i stedet for kontanter kaldes bruttotrækordninger. Bruttotrækordninger er interessante, når skatten af personalegodet er mindre end skatten af den alternative kontante løn. Fleksibiliteten over for medarbejderne behøver derfor ikke at betyde øgede udgifter for virksomheden.

Publikationen er tænkt som et elektronisk opslagsværk, hvor man kan se, hvorledes en lang række personalegoder beskattes og håndteres momsmæssigt, herunder gulpladebiler og de nye regler om multimediebekskatning.

Fra og med 2010 skal arbejdsgiveren til SKAT indberette stort set alle personalegoder. De nye regler om indberetningspligt er beskrevet og vist i skemaform.

Personalegoder_2010_RGD.pdf
Tilbage til oversigt