Personalegoder 2011

6. april 2011

Personalegoder er et evigt aktuelt emne.

Den enkelte virksomhed og dens medarbejdere forsøger naturligvis at få så meget ud af de lønkroner, der nu engang er til rådighed. Derfor anvender mange virksomheder de såkaldte fleksible lønpakker, hvor medarbejderne i et vist omfang kan vælge et eller flere personalegoder i stedet for kontant løn. Hovedreglen er, at alle personalegoder er skattepligtige, og den skattepligtige værdi udgør den af arbejdsgiveren afholdte udgift. Der gælder dog en række undtagelser, hvilket betyder, at det skattemæssigt kan være en fordel at få personalegoder i stedet for kontant løn.

I publikationen gennemgås reglerne for personalegoder ydet til medarbejderne i 2011.

Personalegoder 2011
Tilbage til oversigt