Personalegoder 2012

27. marts 2012

Inden Folketinget tog på sommerferie i 2011, blev der indført en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt for visse mindre personalegoder. Lovændringen skete for at imødekomme kritikken fra arbejdsgiverne af, at der principielt skulle ske indberetning af samtlige skattepligtige personalegoder.

I december 2011 vedtog Folketinget yderligere en række ændringer på personalegodeområdet. Multimedieskatten blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2012. Afskaffelsen betyder dog ikke, at der nu generelt er skattefrihed for arbejdsgiverbetalte multimedier. Endvidere blev skattefriheden for de populære sundhedsordninger afskaffet, ligesom der ikke længere er skattemæssige fordele forbundet med medarbejderaktieordninger.

Der eksisterer dog fortsat regler, der betyder, at det skattemæssigt kan være en fordel at få personalegoder i stedet for kontant løn.

I publikationen gennemgås reglerne for personalegoder ydet til medarbejderne i 2012.

Personalegoder 2012
Tilbage til oversigt