Forårspakke 2.0

10. juni 2009

Publikationen omhandler følgende emner:

 • Beskatning af personer
 • Personalegoder
 • Pensionsordninger
 • Arbejdsmarkedsbidrag, restskat og årsopgørelse
 • Særlig pensionsopsparing
 • Erhvervsbeskatning
 • Beskatning af fast ejendom
 • Beskatning af aktieavancer og aktieudbytter i selskaber
 • Beskatning af aktieavancer for personer
 • Andre ændringer på skatteområdet
 • Indberetninger til skat
 • Moms og lønsumsafgift
 • Afgifter

God læselyst!

Foraarspakke_20.pdf
Tilbage til oversigt