Årsregnskabslovens § 37

14. januar 2002

 

Årsregnskabslovens § 37 omhandler måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser.

Lovens § 165, stk. 5 indeholder en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse, der skal sikre, at § 37 ikke tages i brug før ændringer af EU-direktiver er gennemført.

Reglerne i § 37 om dagsværdier for finansielle aktiver og forpligtelser har hidtil været i strid med 4. og 7. direktiv. I sommeren 2001 gennemførtes ændring af direktiverne, således at disse nu i stort omfang stemmer overens med IAS 39 om indregning og måling af finansielle instrumenter.

Ny bekendtgørelse

Erhvervsministeren har derfor nu udstedt en bekendtgørelse (nr. 1091 af 21. december 2001), der sætter årsregnskabslovens § 37 i kraft samtidig med årsregnskabslovens ikrafttræden pr. 1. januar 2002.

Bekendtgørelsen kan ses i vedlagte link.

Bek.1091.doc
Tilbage til oversigt