Børsnoterede virksomheder

15. juni 2007

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har på sin hjemmeside offentliggjort en ajourført delårsrapportbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen er rettet mod børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, og indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af det såkaldte gennemsigtighedsdirektiv.

Delårsrapportbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2007. På enkelte områder er der dog angivet et senere ikrafttrædelsestidspunkt (bestemmelser om nærtstående parter og sammenligningstal – jf. § 16 i bekendtgørelsen), ligesom der er overgangsbestemmelser for børsnoterede virksomheder, hvis halvårsrapport ikke skal indeholde et koncernregnskab (jf. bekendtgørelsens § 17).

Den hidtidige bekendtgørelse (nr. 1330 af 14. december 2004) er ophævet – dog kan den fortsat i en kort periode anvendes af de virksomheder, der vælger at benytte overgangsbestemmelserne i den opdaterede bekendtgørelses § 17, jf. ovenfor.

Delårsrapportbekendtgørelsen
Tilbage til oversigt