Digitalt regnskab

11. marts 2002
Årsregnskaber for aktie- og anpartsselskaber kan nu indsendes elektronisk til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S). Løsningen gælder kun for årsregnskaber, som er aflagt efter den hidtidige årsregnskabslov nr. 526 af 17. juni 1996 med senere ændringer.

Eneste forudsætning er indtastningsprogrammet “Digiregn”, samt en såkaldt digital signatur.

Indtastningsprogrammet Digiregn er gratis og kan hentes på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside. Programmet bruges til at lave det elektroniske årsregnskab, som kan indsendes til E&S. Desuden kan det printes ud og/eller bruges til at lægge på virksomhedens hjemmeside.

Det er indsender af regnskabet, der står som garant for, at regnskabet er behørigt underskrevet. Regnskabet skal derfor sendes med en digital signatur således at E&S ved, hvem der har sendt regnskabet ind, og dermed hvem der indestår for dette. Når regnskabet er modtaget i styrelsen, offentliggøres det på www.publi-com.dk.

Løsningen vil i foråret 2002 blive udvidet til også at omfatte årsregnskaber aflagt efter den nye årsregnskabslov nr. 448 af 7. juni 2001, herunder børsnoterede selskaber, koncernselskaber og fonde.

Yderligere information om digitale regnskaber kan ses på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside.

Publi-com
Tilbage til oversigt