Fondsrådets regnskabskontrol 2008

14. marts 2009

Fondsrådet har i 2008 fortsat sit arbejde med regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års-/delårsrapporter.

I forbindelse hermed har Fondsrådet vedtaget nogle retningslinjer for vurderingen af væsentlighed samt nye reaktionsmuligheder.

Ud over en kortfattet gennemgang af disse retningslinier – der i sin helhed kan findes ved anvendelse af linket til højre på nærværende side – omfatter redegørelsen en oversigt over resultatet af kontrollen.

Redegørelsen konkluderer, at de fem sager, hvor der er konstateret  væsentlige fejl og mangler, omfatter følgende:

  • Manglende oplysninger om risici og manglende oplysning om dagsværdier,
  • forkert og misvisende indregning af handelsomkostninger,
  • manglende offentliggørelse af delårsrapport for et moderselskab,
  • fejl i nedskrivninger på udlån som følge af fejlagtig model for gruppevise nedskrivninger og
  • manglende elementer i en delårsrapport.

Hent hele redegørelsen via linket her på siden.

Fondsrådets redegørelse 2008
Tilbage til oversigt