Fondsrådets regnskabskontrol

2. januar 2007

Fondsrådet har i 2006 fortsat den regnskabskontrol, der blev påbegyndt i januar 2005.

På Fondsrådets hjemmeside kan man finde anonymiserede afgørelser af væsentlig og principiel karakter.

Hjemmesiden indeholder desuden en oversigt over overtrædelser af regnskabslovgivningen, der ikke er væsentlige eller principielle. Der er typisk tale om fejl og mangler, der enten er konstateret samtidig med en væsentlig overtrædelse, eller hvor der er konstateret flere øvrige fejl og mangler.

Oversigten kan hentes via linket her på siden.

I oversigten vises først overtrædelser af IFRS/IAS-standarder, herefter overtrædelser af “Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.” og endelig overtrædelser af årsregnskabsloven.

Oversigt over overtrædelser af regnskabslovgivningen
Tilbage til oversigt