IFRS-bekendtgørelsen

15. januar 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har med hjemmel i årsregnskabsloven udstedt bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen).

Bekendtgørelsen regulerer hvilke bestemmelser i årsregnskabsloven, der fortsat gælder for de virksomheder, der skal følge IFRS, eller frivilligt vælger at følge IFRS. Bekendtgørelsen indfører således ingen nye krav.

Virksomheder, der aflægger årsrapport efter EU-godkendte IFRS’er, skal benytte alle gældende IFRS’er. Dette krav gælder uanset, om virksomhederne frivilligt eller pligtmæssigt aflægger IFRS-årsrapport .

IFRS dækker ikke krav til ledelsesberetningen, revision, godkendelse og indsendelse af regnskaber mv., hvorfor det er nødvendigt at regulere disse områder i den nationale lovgivning. Dette er således sket ved udstedelse af IFRS-bekendtgørelsen.

Ved anvendelsen af de bestemmelser, som virksomheden skal følge i årsregnskabsloven, skal virksomheden i det mindste følge bestemmelserne for den regnskabsklasse, som virksomheden er omfattet af i henhold til årsregnskabslovens almindelige bestemmelser herom.

Det får som umiddelbar konsekvens, at de krav i årsregnskabsloven, som selskabet skal følge, ikke udvides. Eksempelvis vil kravene til ledelsesberetningen ikke blive mere omfattende.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ved at færdiggøre en vejledning til bekendtgørelsen. Denne forventes lagt ud på styrelsens hjemmeside medio januar 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeren forventes snarest at tillade, at virksomhederne også kan anvende IFRS for regnskabsår, som starter før 1. januar 2005.

Tilbage til oversigt