Indsendelsesfrister

30. maj 2002

Årsrapporten skal udarbejdes i så god tid, at den kan godkendes på generalforsamlingen og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden den fastsatte tidsfrist i årsregnskabsloven.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye årsregnskabslov blev indsendelsesfristerne generelt ændret. Det får også betydning for kalenderårsregnskaberne.

Årsrapporter der afsluttes senest 31. december 2002

Indsendelsesfristen er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Det gælder uanset om årsrapporten aflægges efter den hidtidige eller den nye årsregnskabslov. Børsnoterede virksomheder skal indsende årsrapporten senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Den tidligere indsendelsesfrist på en måned efter årsregnskabets godkendelse på generalforsamlingen er nu ændret til, at årsrapporten skal indsendes “uden ugrundet ophold” efter godkendelse. Ved “uden ugrundet ophold” forstås i praksis tre til fire dage.

En overskridelse af indsendelsesfristen “uden ugrundet ophold” sanktioneres ikke. Derimod vil en overskridelse af 5 eller 6 måneders fristerne betyde pålæg af afgift.

Selskabsretlige regler

Samtidig med vedtagelsen af den nye årsregnskabslov blev der vedtaget en række ændringer af selskabslovene, herunder bestemmelsen om seneste frist for afholdelse af generalforsamling.

Fra 1. januar 2002 gælder ikke længere en bestemt tidsfrist for afholdelse af generalforsamling. Tidligere skulle generalforsamlingen være afholdt senest 5 måneder efter udløbet af regnskabsåret. Nu skal det blot være praktisk muligt at nå at indsende årsrapporten så betids, at den modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 6 måneders fristen (5 måneder for børsnoterede virksomheder).

Udarbejdelsen af årsrapporten skal samtidig ske således, at den reviderede årsrapport kan fremlægges senest otte dage før den ordinære generalforsamling.

Årsrapporter der afsluttes 1. januar 2003 eller senere

For regnskabsår, der afsluttes efter den 31. december 2002, er indsendelsesfristerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blevet strammet.

Fra og med disse regnskabsår skal årsrapporten indsendes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb (4 måneder for børsnoterede virksomheder).

For kalenderårsregnskaber sker der således ingen ændring, før regnskabet for 2003 skal indsendes.

Oversigt over reglerne

 Nedenfor er vist en oversigt over indsendelsesfristerne. Reglerne gælder også for de særlige undtagelseserklæringer i den nye årsregnskabslov.

 

Regnskabsår, der afsluttes

Før 31. maj 2001

31. maj 2001 til 31. december 2002

1. januar 2003 eller senere

Klasse B og C

Senest én måned efter godkendelse, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning Uden ugrundet ophold efter godkendelse, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning Uden ugrundet ophold efter godkendelse, dog senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning

Klasse D

Senest 6. hverdag efter godkendelse, dog senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning Uden ugrundet ophold efter godkendelse, dog senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning Uden ugrundet ophold efter godkendelse, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i december måned 2001 udsendt en særlig indsendelsesbekendtgørelse som kan ses på styrelsens hjemmeside.

Indsendelsesbekendtgørelsen
Tilbage til oversigt