Ingen forhåndserindringer

1. maj 2009

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsender ikke længere erindringsbreve til virksomheder, hvoraf det fremgår, at fristen for indsendelsen af deres årsrapport eller eventuelle undtagelseserklæring nærmer sig.

Virksomhederne har en frist på 5 måneder fra udløbet af deres regnskabsår, til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal modtage årsrapporten. Fristen for børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er dog på 4 måneder.

Årsrapporten eller undtagelseserklæringen skal sendes til:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Postboks 94
2400 København NV

Der er vigtigt at bemærke, at det er modtagelsestidspunktet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som er afgørende for om indsendelsesfristen anses for overholdt. En enkelt dags forsinkelse vil derfor blive betragtet som en overskridelse af fristen.

Hvis fristen ikke overholdes

Hvis årsrapporten eller undtagelseserklæringen ikke er modtaget inden fristens udløb, sender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et brev til virksomheden med påkrav om at indsende årsrapporten eller undtagelseserklæringen. Det fremgår af dette brev, at hvis årsrapporten ikke er modtaget senest 8 hverdage efter brevets datering, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse blive pålagt en afgift, når årsrapporten modtages.

Er årsrapporten ikke modtaget senest 4 uger efter brevets datering, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning i skifteretten. Hvis 8 dages fristen ikke overholdes, men virksomheden afleverer årsrapporten inden 4 ugers fristen, beregnes afgift fra udløbet af den oprindelige indsendelsesfrist.

Afgift

Afgiften relateret til for sen indsendelse beregnes som omtalt ovenfor fra udløbet af indsendelsesfristen. For kalenderårsregnskaber vil det således være 31. maj (regnskabsklasse B og C).

Afgiften ved overtrædelse af indsendelsesfristerne udgør 500 kr. pr. ledelsesmedlem for 1. påbegyndte måned, 2.000 kr. for 2. påbegyndte måned og 3.000 kr. for 3. påbegyndte måned. Afgiften kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

“Uden ugrundet ophold”

Årsrapporterne skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen “uden ugrundet ophold” efter godkendelsen på generalforsamlingen.

“Uden ugrundet ophold” vil alene omfatte de få ekspeditionsdage, der er nødvendige.

Indsendelsesfristen “uden ugrundet ophold” er ikke sanktioneret med afgifter.

Tilbage til oversigt