Nye krav om revisionsprotokol

22. marts 2002

I forbindelse med vedtagelsen af den nye årsregnskabslov i foråret 2001 blev der også indført nye bestemmelser omkring revisors afgivelse af revisionsprotokol.

Hidtil har kravet omkring afgivelse af revisionsprotokol været afgrænset til:

  • krav ifølge lovgivningen,
  • krav ifølge virksomhedens vedtægter,
  • ønske fra hvervgiver.

 

Fra 1. januar 2002 skal der føres en revisionsprotokol såvel ved lovpligtig som ved frivillig revision. Det har den konsekvens, at der altid skal afgives en revisionsprotokol, når der er udført revision.

Det generelle krav om revisionsprotokol betyder, at eksempelvis foreninger og personligt drevne virksomheder, der frivilligt lader sine årsregnskaber revidere, fremover vil modtage revisionsprotokoller i tilknytning til den udførte revision.

Protokollerne vil blandt andet omfatte oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt beskrive eventuel væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende bogholderiet og de regnskabsmæssige procedurer. Endvidere vil protokollen omtale udførelsen af rådgivningsopgaver og øvrig assistance, herunder eksempelvis assistance omkring opstilling af regnskab.

Tilbage til oversigt