Regnskabskontrol 2007

14. november 2007

Fondsrådet har, som led i regnskabskontrollen, truffet en række afgørelser i den forløbne del af 2007.

Alle væsentlige og principielle afgørelser kan ses på Fondsrådets hjemmeside, ligesom det af en tabel på hjemmesiden fremgår, hvilke øvrige overtrædelser kontrollen har afdækket i perioden 1. januar – 31. august 2007.

Konklusionen er, at regnskabskontrollen i 2007 indtil videre har afdækket færre væsentlige overtrædelser af regnskabsreglerne sammenlignet med den tilsvarende periode for 2006 og 2005.

Der udsendes i løbet af 2008 en mere udførlig redegørelse for den foretagne kontrol i 2007.

Fondsrådets hjemmeside - væsentlige overtrædelser
Tilbage til oversigt